logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Følgetest og sakkadetest

Undersøkelse av øyebevegelser

Undersøkelse av øyebevegelser kan brukes til å avdekke enkelte sykdommer i lillehjernen og hjernestammen. Undersøkelsen går ut på at du skal følge et objekt i bevegelse, mens øyebevegelsene dine måles.

Før

  • Hvis du bruker medisin mot svimmelhet, må du ikke ta disse den samme dagen som du skal til undersøkelse
  • Hvis du bruker medisiner, ta med en oppdatert medisinliste

Under

Under testen skal du følge et objekt fremfor deg med blikket uten å bevege på hodet.

Du kan få videobriller på deg før undersøkelsen starter. Vanligvis sitter du i en stol.

Undersøkelsen er delt inn i to deltester:

  • Følgetest går ut på at du skal følge et objekt som beveger seg jevnt fra side til side.
  • Sakkadetest går ut på at du følger et objekt som flytter seg raskt fra sted til sted.

Det er viktig at du konsentrerer deg og fokuserer på objektet. Dine øyebevegelser blir målt av en maskin.

Det er vanlig at denne undersøkelsen blir utført som et ledd i utredningen sammen med andre tester av for eksempel hørsel- og balanseorgan.

Etter

Legen vil tolke resultatene. Du kan være i aktivitet som vanlig etter undersøkelsen.