logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Undersøkelse av posisjonsnystagmus

Undersøkelsen gjør vi blant annet for å påvise krystallsyke. Testen kan vise om du har ufrivillige øyebevegelser og svimmelhet knyttet til stillingsendringer.

Før

  • Hvis du bruker medisiner mot svimmelhet, må du ikke ta disse den samme dagen som du skal til undersøkelse. 
  • Hvis du bruker andre medisiner, ta med en oppdatert medisinliste.

Under

Du får videobriller på deg før undersøkelsen starter. Vanligvis ligger du rolig i seng eller stol mens undersøkelsen pågår.

Et deksel plasseres over brillene dine.

Under testen skal du i liggende stilling snu på hodet til høyre, venstre og fremover. Øyebevegelsene dine blir målt i 40 sekunder etter hver stillingsforandring. Det er viktig at du holder øyene dine åpne og blunker så lite som mulig mens øyebevegelsene dine blir målt.

Forbigående svimmelhet kan forekomme.

Undersøkelsen er en del av utredningen og vi utfører den sammen med andre tester av balanseorganet.

Etter

Den som gjorde testen vil tolke resultatene. Du kan være i aktivitet som vanlig etter undersøkelsen.