logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Vakumbiopsi av bryst

For å kunne stille en sikker diagnose kan det være nødvendig å ta en vevsprøve av noe en har funnet ved mammografi og som ikke vises på ultralyd. Vakumbiopsi blir først og fremst benyttet for å avklare årsaken til forkalkinger i brystene.

Før

Dersom du benytter sterke blodfortynnende medikament, må du la være å ta disse de siste dagene før prøvetakningen. 

Dette kan du avklare nærmere med den kirurgen som har henvist deg til prøvetakning.

Under

Undersøkelsen tar fra 30 - 60 minutter.

Under undersøkelsen er du avkledd på overkroppen og sitter i en stol eller ligger på in undersøkelsesbenk. Brystet blir plassert i røntgenapparatet som ved en mammografiundersøkelse og aktuelt område for prøvetakning blir lokalisert.

Huden over det aktuelle området blir rengjort med desinfeksjonsmiddel og det blir gitt lokalbedøvelse. Deretter blir det tatt flere nåleprøver. Selve prøvetakningen er ikke smertefull, men det kan være ubehagelig å sitte med brystet i mammografiapparatet over lengre tid.

De fleste opplever at denne undersøkelsen går greit, men noen ganger kan en oppleve å bli uvel. Dersom du har lett for å svime av er det greit at du forteller oss dette på forhånd.

Etter at prøvetakningen er ferdig vil en av oss stå og presse mot innstikkstedet en stund for å unngå at det skal blø. Du får deretter på et plaster som skal sitte på i 3 dager. Dersom du har lang reisevei/bor langt fra sykehus legger vi av og til på en større bandasje for å forhindre blødning.

Etter

Du får sitte i en stol og slappe av en stund før du reiser hjem.

Prøvesvaret er vanligvis klart i løpet av 2 uker og du blir informert om svaret av den kirurgen som undersøkte deg da du var på sykehuset.


Vær oppmerksom

Det er vanlig å få en blåkul etter prøvetakningen.

Dersom det oppstår en større bløding som du ikke klarer å stoppe selv ved å trykke mot plasteret, skal du ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Det er svært sjelden at det oppstår infeksjon i brystet etter prøvetakning, men dersom du skulle få tegn til dette, ta kontakt med fastlege eller legevakt.