logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Vippetest

Utredning for å finne ut hvorfor man besvimer.

Vippetesten brukes til å utrede hvorfor en uforklarlig svimer av, og har som formål å undersøke blodtrykk- og pulsregulering i oppreist stilling.

Vippetesten blir utført på en benk som kan vippes til nesten stående stilling. Normalt vil pulsen øke lett mens blodtrykket holder seg stabilt. Dersom blodtrykksreguleringen svikter vil blodtrykket synke, og det er da ofte svært langsom puls. En kan bli svimmel eller svime av, men kommer seg raskt når benken blir lagt ned igjen.

Undersøkelsen varer cirka 1 time. 

Før

Ta med deg en oppdatert medisinliste.

Faste: Du må være fastende. Det vil si at du ikke skal spise, drikke eller røyke de siste fire timene før undersøkelsen. Dette fordi undersøkelsen kan medføre at enkelte pasienter svimer av.

Medisin: Du kan ta dine faste medisinar som vanlig.

Under

Personalet du møter ved undersøkelsen er sykepleier og lege.

Du får ligge på en benk med fotbrett, som kan vippes til nesten stående stilling. En sykepleiar vil kople på deg EKG-elektroder, og et blodtrykksapparat. Det blir også lagt en kanyle inn i ei blodåre. Du vil få remmer over ankler, knær og hofte slik at du står stødig på benken.

Det vil være stille og dempet belysning i rommet under testen. Dette er for å ha minst mulig stimuli som kan øke puls og blodtrykk.

Når testen starter svinges benken opp, slik at hodet ditt er høyt og beina lavt. Dersom det ikke er utslag på testen etter 20 minutter, blir benken lagt ned og du får Nitrospray under tunga. Nitrosprayen utvider blodårene dine og kan framprovosere et blodtrykksfall. Hvis det fortsatt ikke er utslag etter ytterligere 15 minutter blir benken senket og testen avsluttet.

Testen blir avsluttet tidligere dersom du svimer eller nesten svimer av. Testen blir avsluttet også dersom vi ser at blodtrykket er svært lavt og over tid eller pulsen blir veldig lav. 

Det er ubehagelig å svime av eller nesten svime av. Du vil kunne oppleve å bli svimmel, kvalm eller kaldsvett. Dette vil gå over når benken blir lagt ned. Ved behov gir vi deg litt ekstra væske intravenøst. Du er nøye overvåket og undersøkelsen er helt trygg.


Etter

Legen vil informere deg om resultatet av testen og eventuelt behandlingsalternativ.

Fastlegen får skriftlig svar.

Kanylen i blodåren blir fjernet etter avsluttet test.

Det er lurt å få i seg mat og drikke like etter testen.