logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Wada-test

Under en Wada-test blir en del av hjernen kortvarig bedøvet i noen minutter. Mens bedøvelsen virker, blir du testet med enkle oppgaver for å undersøke din kontroll over bevegelser, evne til å forstå beskjeder, taleevne og hukommelse.

Hensikt med teksten

Hensikten er å finne ut hvilke deler av hjernen som ivaretar språk og hukommelse, slik at disse funksjonene kan skånes ved en operasjon. Undersøkelsen brukes særlig når det er planlagt epilepsioperasjon i tinning‐ eller pannelappen. Noen ganger gjøres Wada-test også før operasjon av svulst eller karmisdannelse i disse områdene.

Før

Under Wada-testen er du våken og skal samarbeide aktivt med fagfolkene som gjennomfører den.

  • Det er svært viktig at du ikke tar beroligende medisiner på forhånd. Hvis du bruker beroligende medisiner til vanlig, må du ikke ta disse uten at det er avtalt med lege på nevrokirurgisk avdeling.
  • Har du tidligere reagert på kontrastvæske, gi beskjed til sengeposten.
  • Hvis du bruker briller for å se på nært hold eller bruker høreapparat, må du ta med disse til undersøkelsen.
  • Vi anbefaler en lett frokost. Du kan drikke som vanlig, og ta vanlige medisiner.

Under

Del 1: Røntgenbilder med kontrastvæske (angiografi)

Du blir først barbert og får deretter en lokalbedøvelse i lysken, overgangen mellom underlivet og låret. Et tynt, bøyelig rør (kateter) føres gjennom en blodåre fra lysken opp til en av årene som fører blod til hjernen. Kontrastvæsken sendes via røret til hjernen, og det tas røntgenbilder av årene. Først i den ene hjernehalvdelen, og deretter i den andre. Bildene viser forgreningene av hjernens blodårer.

Del 2: Kort bedøvelse av hver hjernehalvdel

Bedøvelsen (Brevimytal) gis først i den ene hjernehalvdelen. Mens bedøvelsen virker, blir du testet med enkle oppgaver som du er blitt forklart på forhånd. Under testen undersøker vi din kontroll over bevegelse, evne til å forstå beskjeder, taleevne og hukommelse. Du får også se ting som du skal prøve å huske til senere. Når bedøvelsen er over, undersøker vi om du husker eller kan kjenne igjen tingene som du ble vist.

Hos noen pasienter går bedøvelsen over før undersøkelsen er blitt ferdig. Det gis da straks ny dose av bedøvelsen i samme hjernehalvdel for å få fullført undersøkelsen. Hos noen få pasienter er det tilstrekkelig å undersøke bare den ene hjernehalvdelen, men vanligvis undersøkes begge. Før man undersøker den andre hjernehalvdelen, legges det inn en pause på ca. 20 minutter. Deretter gjentas testene av språk, hukommelse osv. mens den andre hjernehalvdelen er bedøvet.

Mens bedøvelsen virker, kan du i noen minutter få nedsatt kontroll over bevegelse i en del av kroppen, og problemer med å snakke og å forstå spørsmål. Du kan også oppleve at kroppsdeler føles annerledes enn de gjør til vanlig. Dette er normalt og går raskt over.

Gjør det vondt?

Undersøkelsen gjør ikke vondt. Du kan be om å få Emla-krem på innstikksstedet en times tid før undersøkelsen, for å unngå ubehag når lokalbedøvelsen settes.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Hele undersøkelsen varer cirka 2 timer.


 


 

Etter

Etter undersøkelsen skal du ligge i sengen i 4-6 timer med press på det området i lysken der kateteret ble satt inn. Dette gjøres for å unngå blødning og for at den lille åpningen etter kateteret skal gro raskt. Det vanlige er at du blir skrevet ut dagen etter at Wada-testen ble utført.

Når får jeg resultatet?

Etter undersøkelsen skriver nevropsykologene rapport om plasseringen av språk‐ og hukommelsesfunksjonene i hjernen. Rapporten legges inn i din elektroniske journal. Du vil få vite hva undersøkelsen har vist og hva resultatet betyr for din operasjon før du utskrives fra sykehuset.

Vær oppmerksom

Vi anbefaler at du unngår å bære tungt første døgnet etter Wada-testen.

Det kan være noe misfarging, ømhet og hevelse i lysken de første dagene. Ellers er bivirkninger og komplikasjoner svært sjeldne. En sjelden gang kan fotograferingen av blodårene medføre en liten blodpropp eller krampe i en hjerneåre. Dette vil kunne oppdages og behandles under innleggelsen.