logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Fellesinnhold - Samarbeidsområde

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) skal bidra til å nå det nasjonale målet om mer helhetlig og samordnet digital kommunikasjon i helsetjenesten.

Les mer om Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (fnsp.no)
Hender som holder treklosser