logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Koronavirus - informasjon til ansatte og innleide vikarer

På denne siden finner du som er ansatt relevant informasjon for deg informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.

Opplær​​​ing og v​​​erktøy

 

Reisebestemmelser – ansatte og vikarer fra utlandet

Personer over 18 år som ankommer Norge skal ved innreise ha en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. ​​Kravet gjelder ikke for personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 og kan dokumentere dette med en attest. Personer som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller å gå på skole er også unntatt.

Alle reisende over 16 år skal som hovedregel fylle ut et registreringsskjema for innreise før ankomst til Norge. Se regler for innreise til Norge​ (helsenorge.no)
 
Skjema for innreise finnes på https://reg.entrynorway.no/ (du kan endre språk øverst i høyre hjørne på nettsiden). ​​​​


 


Smittede

Regler som gjelder når du er smittet:

Symptomer, testing og positiv test (fhi.no)​Fravær, arbeidstid og ferie


Dersom du er syk med covid-19, gjelder de samme reglene som ved annen sykdom, og du vil som hovedregel ha krav på sykepenger. 

Les informasjon om sykemledinger i forbindelse med koronaviruset (nav.no).

Det er også ordninger for når du må være hjemme med barn grunnet koronasiutasjonen.

Les mer om omsorgsdager (nav.no)

​​ ​

Det er egne fraværskoder du skal benytte når du registrerer fravær som skyldes korona i GAT.​

Kode 118 - Korona Sykemelding
De aller fleste som er pålagt karantene vil ha krav på sykemelding. Koden brukes på alle sykemeldinger som er relatert til koronavirus.

Kode 128 - Korona Egenmelding
Brukes i tiden mellom meldt symptom til sykemelding ev. foreligger. Koden brukes i inntil 8 dager per tilfelle, men ikke overstige 24 dager i løpet av en 12 måneders periode.

Kode 478 - Korona Sykt barn/barnepass 
Brukes ved barn eller barnepassers sykdom på grunn av koronavirus.

Dersom særlige smittehensyn hos barnet selv eller hos et familiemedlem barnet bor med tilsier det, kan det gis omsorgspenger. Les mer på nav.no: 

Omsorgsdager (nav.no)

Hjemmekontor
Det skal ikke registerers fravær når ansatte jobber på hjemmekontor.​


IKT, hjemmekontor og videokonsultasjoner

Videokonsultasjoner skal benyttes for å redusere smitte og opprettholde pasientbehandlingen. Videokonsultasjoner skal benyttes når det er egnet.

For Finnmarkssykehuset og UNN


For Nordlandssykehuset


For Helgelandssykehuset


Mer informasjon om videokonsultasjoner


 

​Plakater og informasjonsmateriell


Sist oppdatert 01.06.2023