logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Videokonsultasjon, skype - Helse Vest

Hos oss kan nå et utvalg pasienter møte behandleren sin ved videokonsultasjon, i stedet for fysisk oppmøte på sykehuset.

​Det er en del hensyn som må tas for at videokonsultasjonen skal bli bra, så les denne informasjonen nøye.

Taushetsplikt og personvern

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonellovens og Pasientrettighetslovens regler om taushetsplikt være styrende for videokonsultasjonen og behandling av informasjon under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres på lik linje som om samtalen foregå ved ansikt til ansikt eller per telefon. Opplysninger om din helse kan som hovedregel gis til annet samarbeidende helsepersonell dersom det er nødvendig for å gi deg god og forsvarlig helsehjelp (med mindre du som pasient motsetter deg dette).

Valgt videokonsultasjonsløsning, Skype for Business eller Skype Web App, har en kryptert linje, og samtalen (inkludert lyd og bilde) blir ikke lagret verken på internett, eller på våre servere.

Frivillig deltagelse

Det er frivillig å benytte videokonsultasjon, og du trenger ikke oppgi noen grunn om du heller ønsker konsultasjonen ansikt til ansikt. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke tilbake ditt samtykke til å benytte videokonsultasjon. Dette vil ikke få noen konsekvenser for ditt videre behandlingstilbud fra noen instanser i helsevesenet. For å trekke tilbake ditt samtykke, kontakt sekretær ved poliklinikken der du skal ha videokonsultasjon. Se kontaktinformasjon i innkallingen på e-post.

Før

Dette trenger du

  • Du trenger PC, telefon eller nettbrett, med tilhørende kamera, mikrofon og høyttaler. (Disse kan være innebygget i enheten). Headset/mikrofon kan være nyttig, men ikke obligatorisk.
  • Tilgang til sikkert internett. Ikke benytt offentlig tilgjengelig nettverk uten passord.
  • Et rom hvor du kan være alene, og ikke risikerer at andre kommer inn og avbryter, eller kan høre hva du og behandleren sier. Rommet bør også ha god belysning, slik at behandleren din kan se deg godt.

Slik kobler du opp til møtet

Du vil motta en e-postinnkalling med lenke til videokonsultasjonen. Av sikkerhetsmessige årsaker benyttes ikke «vanlig» Skype, men programmet Skype for Business.

Dersom du får problemer med installeringen  - se informasjon under tekniske instruksjoner. Det kan hjelpe å restarte PC-en og koble seg opp på nytt dersom du har tekniske problemer. Dersom dette ikke fungerer, ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf.: 55 97 65 51. Dersom du ikke dukker opp i det virtuelle møterommet i Skype for Business til avtalt tid kan det hende at behandleren ringer deg på telefonen.

Tilbud om teknisk test i forkant av videokonsultasjon

Dersom du ønsker å teste videokonsultasjonen i forkant, oppfordrer vi deg til å kontakte Helse Vest IKT på telefon 55 97 65 51.

Oppkobling via PC

I e-postinnkallingen ligger det lenke til videokonsultasjonen. Når du klikker på denne kommer du til det virtuelle møterommet i Skype for Business, dersom du har dette installert på din PC. Dersom du ikke har programmet Skype for Business installert på PC-en, kan gratisprogrammet Skype Web Applikasjon tas i bruk via nettleseren din. Første gang du benytter Skype Web Applikasjon må en «plug-in» modul installeres. Dette valget kommer automatisk opp når du følger lenken i e-postinnkallingen for å møte behandleren din. Flere detaljer er tilgjengelig i avsnittet Tekniske instruksjoner – PC

Oppkobling via telefon / nettbrett

I e-postinnkallingen ligger lenker til å laste ned applikasjonen Skype for Business, både til iPhone og Android. Du må laste ned Skype for Business i forkant av videokonsultasjonen. For å komme til det virtuelle møterommet i Skype for Buisness klikker du på lenken i e-postinnkallingen. Du blir da omdirigert til applikasjonen du har installert. Her kan du enten logge inn dersom du har registrert konto fra før, eller fortsette som gjest.
Behandleren slipper deg inn i det virtuelle møterommet når det er klart. Flere detaljer er tilgjengelig i avsnittet Tekniske instruksjoner – Telefon / Nettbrett.

Under

Retningslinjer for videokonsultasjon

  1. Alle må presentere seg. Dersom du har med en venn/pårørende er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Det skal ikke være noen i rommet som behandler ikke vet om, og behandler skal heller ikke ha noen i rommet som du ikke vet om.
  2. Behandler kan ikke kommunisere ved å skrive meldinger i chat-funksjonen, denne funksjonen skal ikke benyttes.
  3. Ingen av møtedeltakerne skal gjøre opptak av samtalen (inkludert lyd og bilde). Behandler dokumenterer som vanlig i din journal. Denne er tilgjengelig for deg på www.helsenorge.no.

Andre viktige momenter

Husk at behandleren ikke ser hele deg, og at det er annerledes å observere en person på en skjerm i enn ved fysisk oppmøte. Dersom du har noe informasjon som du tenker behandler ikke fanger opp men burde vite om, så er det viktig at du gir beskjed om dette.

Håndtering av eventuelle problemer

Du må ta kontakt med sekretær ved poliklinikken din så snart som mulig, se kontaktinformasjon i innkallingen på e-post.

Forsinkelser kan oppstå på samme måte som på den vanlige poliklinikken.

Ta kontakt med sekretær ved poliklinikken og gi beskjed, se kontaktinformasjon i innkallingen. Du kan risikere at konsultasjonen må utsettes.

Ring sekretær ved poliklinikken, se kontaktinformasjon i innkallingen. Hvis du ikke finner en egnet plass for videokonsultasjon, men kan finne en egnet plass for telefonkonsultasjon, så må behandleren vurdere om det er godt nok eller om du må få en ny time.

Se informasjon under tekniske instruksjoner. Det kan hjelpe å re-starte PC-en og koble seg opp på nytt dersom du har tekniske problemer. Dersom dette ikke fungerer, ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf.: 55 97 65 51. Dersom du ikke dukker opp til avtalt tid kan det hende at legen/sykepleieren ringer deg på telefonen.

Ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf.: 55 97 65 51. Dersom problemet vedvarer, kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.

Ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf.: 55 97 65 51. Dersom problemet vedvarer kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.

Ring kundesenteret i Helse Vest IKT, tlf.: 55 97 65 51. Dersom problemet vedvarer kontakter behandleren din deg, og dere blir enige om hva dere skal gjøre.

Gi beskjed til behandleren at du ikke lengre er alene slik at samtalen pauses. Dersom mulig, sørg for at du igjen får rommet for deg selv.

Hendelser som gjør at informasjon om deg og din helse kan bli fanget opp av andre, eller som gjør at samtalen ikke kan gjennomføres, medfører at vi pauser eller avslutter videokonsultasjonen. Dersom det er hensiktsmessig går dere over til telefon for å diskutere hva dere skal gjøre.

Tekniske instruksjoner - PC

Dersom du har Skype for Business allerede lastet ned på PC-en din og en tilknyttet bruker, kan du ta i bruk dette. Se teknisk veiledning under.

Dersom du ikke har Skype for Business med bruker, kan du bruke Skype Web App. Dette er en løsning som gjør at du ikke trenger å laste ned programvare, men logger på videokonsultasjonen din ved bruk av nettleser. En «plug-in» for Skype Web App må installeres første gang dette tas i bruk. Se teknisk veiledning under. Merk at mindre variasjoner kan forekomme fra steg-for-steg guiden, avhengig av type nettleser, type eller versjon av operativsystem du har på din PC / Mac.

Skype for Business
Skjermdumo
1. Gå inn på App Store / Google Play på telefonen din
Skjermdump.
2. Søk etter, og last ned applikasjonen Skype for Business

Skype for Business
Skjermdump.
1. Åpne e-postinnkallingen du har fått tilsendt til videokonsultasjon, og klikk på «Bli med i Skype-møte»


Dersom du bruker iPhone kan du bli spurt om å åpne siden i «Business». Klikk «Åpne».
Skjermdump.
2. Nå er du inne i Skype for Business

Nå kan du enten:
a. Logge på med brukernavn og passord, eller
b. Bli med som gjest.


Dersom du blir med som gjest, trenger du kun å skrive navnet ditt.
Skjermdump.
3. Vent til behandleren din er klar, da vil h*n slippe deg inn, og du vil kunne se behandleren din.

4. Når det er tid for å avslutte videokonsultasjonen klikker du på den røde knappen.
Skjermdump.
5. Deretter klikker du på «Avslutt møtet».

6. Du vil få beskjed om at du nå forlater møtet. Klikk OK.


Etter

Du avtaler videre oppfølging med din behandler. Egenandelen ved oppmøte og ikke møtt er den samme for videokonsultasjon som ved fysisk oppmøte. Du vil motta en regning med betalingsdetaljer i posten. Dersom du har spørsmål rundt testing av Skype for Business / Skype Web Applikasjon eller har andre henvendelser rundt videokonsultasjon kan du kontakte Helse Vest IKT på telefon 55 97 65 51. Telefontid fra kl. 09:00-14:00 på hverdager. For andre henvendelser, kan du kontakte din aktuelle poliklinikk. Se kontaktinformasjon i innkallingen på epost.

Sist oppdatert 09.05.2023