logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Diagnose

Albuebrudd hos voksne

Det finnes flere behandlinger for deg som er voksen og har fått brudd i albuen.

Albueleddet består av overarmsbeinet (humerus) og de to underarmsbeina spolebeinet (radius) og albubeinet (ulna). Ved en bruddskade i albuen kan en eller flere av disse beina være brukket. Av og til skades også leddbånd. Brudd i albuen skjer oftest etter fall på strak arm eller fall direkte på albuespissen. Hvis det er avstand mellom bruddbitene eller om bruddet står skjevt, trenger man vanligvis en operasjon. Er bruddet i en stilling som ikke krever operasjon kan skaden vanligvis behandles med gips, fatle eller skinne i en periode.

Henvisning og vurdering

Ved bruddskade eller mistanke om bruddskade etter mindre uhell kontakter du legevakt. Ved åpenbare bruddskader etter større uhell og ulykker ringer du 113.

Utredning

Dersom du har skadet albuen tar vi røntgenbilder for å se om den er brukket. Ved større bruddskader, vurderer vi disse nærmere med en CT-undersøkelse. I tillegg undersøker legen armen din for å sjekke om du har skadet nerver, blodkar, sener eller muskler.

Røntgen

Røntgenbilder av albuen viser albueleddet og deler av over- og underarmsbeina. Vi utfører undersøkelsen for å se om du har fått et brudd i og/eller rundt albueleddet ditt. Undersøkelsen krever ingen spesiell forberedelse og varer fra 3 - 20 minutter.

CT

Det kan bli nødvendig med en CT-undersøkelse av albuen din. CT gir mer detaljerte bilder av bruddet og er nyttig for å planlegge en eventuell operasjon. Undersøkelsen krever ingen spesiell forberedelse og varer fra 10 – 20 minutter.Behandling

Albuebrudd hos voksne - for deg som ikke trenger operasjon

Hvis bruddet i albuen din står i en stilling som ikke trenger operasjon, kan vi behandle bruddet ditt med gips i en til tre uker. I noen tilfeller kan du begynne å bevege albuen med én gang uten noen form for behandling. Vi som behandler deg vurderer dette. For at albuen ikke skal bli stiv er det viktig å begynne og bevege albuen og gjøre øvelsene vi instruerer deg i når du kommer hjem.

 


Albuebrudd hos voksne- for deg som trenger operasjon

Ikke alle som får brudd i albuen trenger operasjon. En operasjon er nødvendig hvis det er avstand mellom bruddbitene eller om bruddet står skjevt. Målet med operasjonen er å sette bruddet på plass slik at det gror i riktig stilling.

Dersom du trenger operasjon for å behandle bruddet i albuen din finnes forskjellige operasjoner for ulike typer brudd i albuen.

 

Nasjonal kompetansetjeneste for albuekirurgi har mer informasjon om behandling og oppfølging, og sprer kunnskap og kompetanse om akutt og planlagt albuekirurgi.

Oppfølging

Fysioterapi

Egentrening

At du trener selv er viktig for at albuen din skal bli best mulig. Du skal begynne med dine daglige aktiviteter gradvis, når du kommer hjem. Dette er en del av egentreningen din. Du får informasjon om hva du skal være forsiktig med under aktivitet og trening.

Fysioterapi når du kommer hjem

Vi anbefaler at du tar kontakt med din lokale fysioterapeut for oppfølging innen to uker. Der får du hjelp med tilpassing av øvelser og videre trening av albuen din. Hvor ofte og lenge du bør gå til fysioterapeut avhenger av funksjonen din og hvilken type aktivitet du skal tilbake til. Oversikten over fysioterapeuter med kommunal avtale finner du på nettsidene til kommunen din.

Henvisning og egenandel

Du trenger ingen henvisning til fysioterapeut for å få behandling. Oversikt over frikort og egenandeler hos fysioterapeut finner du på Helsenorge.no

Kontroller og oppfølging

Kontroller på sykehuset

Du får vanligvis kontrolltime(r) med røntgen på sykehuset seks til åtte uker etter skade eller operasjon der legen vil vurdere om bruddet er grodd. Det kan også være behov for kontroll hos fysioterapeuten i samme periode. Vanligvis er det ikke nødvendig med kontroll hos fysioterapeut om du ikke er operert.

Smertestillende

Smerter etter albuebrudd er normalt, både når du hviler og er i aktivitet. Legen på sykehuset vurderer behovet for smertestillende medisiner som du kan benytte de første ukene. Ta kontakt med fastlegen din om du har behov for smertestillende utover det du har fått på sykehuset.

Varig svekket funksjon

Noen oppnår ikke full bevegelighet i albuen, men forskjellen fra før skaden er som regel så liten at det ikke har betydning i det daglige livet. Om skaden har gitt varig funksjonsnedsettelse, som for eksempel kronisk stivhet eller nerveskade, finner du informasjon om tjenester og ytelser på nettsidene til NAV. Informasjon om dine muligheter til å søke erstatning får du gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Ofte stilte spørsmål

Hvor lang tid tar det før jeg blir bra igjen?

Det kan ta lang tid å få god funksjon i albuen etter brudd. Det er normalt at det tar over ett år før man føler seg helt fin igjen. Albuen er ofte stiv og vond å bevege, men dette blir gradvis bedre.

Trenger jeg noen hjelpemidler?

Vi tilpasser et fatle om du trenger å hvile armen når du står oppreist. Du skal kun bruke fatlet ved behov og ikke lengre enn to uker. Det er viktig at armen tas ut av fatlet flere ganger daglig for å bevege albuen.

Noen pasienter trenger en støtteskinne på albuen frem til bruddet har grodd. Vi tilpasser denne om du trenger det. Du får instruksjon i hvordan du skal ta den av og på, samt hvordan du justerer den.

Sykemelding

Legen på sykehuset gir deg sykemelding om du har behov for det. Lengden på sykemeldingen avhenger av hva slags skade og hvilken type jobb du har. Om du trenger forlengelse av sykemeldingen tar du kontakt med fastlegen din.

Når kan jeg jobbe igjen?

Du bør ha lite smerter og god funksjon i armen før du begynner på jobb igjen. Snakk med arbeidsgiveren din om tilrettelegging på arbeidsplassen hvis nødvendig. Du finner også informasjon om tilrettelegging av arbeidsplassen på nettsidene til NAV.

Kan jeg kjøre bil?

Normalt bør man vente til bruddet har grodd. Du er selv ansvarlig for å vurdere om du er i stand til å kjøre bil. Du må være i stand til å gjøre en rask unnamanøver, bruke håndbrekk, og eventuelt gire manuelt. Du skal også være i stand til å hjelpe i en nødsituasjon. Du kan ikke kjøre bil om du tar smertestillende medisiner med rød trekant. Det er lurt at du forhører deg med forsikringsselskapet ditt om bilkjøring før bruddet er grodd.

Når kan jeg komme tilbake til skolen?

Noen har behov for å være hjemme et par dager etter operasjon eller skade. Du kan starte opp på skolen så fort du er klar for det.

Kan jeg ha kroppsøving før bruddet har grodd?

Du kan få med et skriv fra sykehuset om at du trenger tilpasset aktivitet. Kroppsøvingstimen kan brukes til å gjennomføre egentreningsøvelser eller gå til fysioterapeut.

Kan jeg jogge, sykle og bade?

Du bør unngå aktiviteter med fare for fall de første tre månedene. Om du har skadet leddbånd i albuen bør du avstå fra svømming i minst tre måneder etter skade eller operasjon. Om du er operert kan du bade når stingene er fjernet og såret har grodd.

Kan jeg gå på treningssenter?

Du kan trene på treningssenter om du vil. Det er viktig at du kan bevege albuen normalt uten smerter før du trener styrke med den aktuelle armen. Vanligvis tar dette tre-fire måneder om du ikke er operert, og minst tre-fem måneder om du er operert. Dette bør du avklare med sykehuset som behandlet deg. Du kan gjøre annen type trening, for eksempel kondisjonstrening, i denne perioden.

Vær oppmerksom

Se under operasjonsteksten om albuekirurgi for å lese mer om eventuelle faresignaler.