logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Hjernerystelse hos barn

Ved alvorlig ulykke eller mistanke om at hodeskaden er alvorlig, legges barnet på intensiv eller postoperativ de første timene eller dagene før det flyttes til sengepost. Ved mindre skader/kort bevissthetstap, observeres barnet på sengepost med hyppig tilsyn av sykepleier i cirka ett døgn etter skadetidspunkt.

Ved symptomer på hjernerystelse må du kontakte lege. De kan gi deg råd om observasjon og om det er behov for å dra til legevakt eller sykehus.

Les mer på helsenorge.no

Symptomer

Det kan være vanskelig å vurdere om barn har en hjernerystelse og man bør derfor observere ved mistanke. Hjernerystelse er i utgangspunktet en ufarlig tilstand, og det er svært liten risiko for varig skade. Likevel vil man observere barn som har fått en hodeskade, fordi det en sjelden gang kan utvikle seg små blødninger i hjernen eller mellom hodeskallen og hjernehinnen.

En lett hodeskade kan gi følgende lette og forbigående plager:

 • moderat hodepine
 • kvalme/oppkast
 • svimmelhet/ustøhet
 • nedsatt hukommelse
 • dårlig konsentrasjonsevne

Utredning

Innleggende lege vurderer barnets sykehistorie. Selv ved små slag mot hodet kan hjernen bli skadet. Det er derfor viktig å vurdere at pasienten oppfører seg som normalt.

Barnet tilses hyppig av sykepleier og vekkes jevnlig når det sover, hvor ofte avhenger av pasientens tilstand. En hjernerystelse behandles i hovedsak med hvile og skjerming. Barnet får ikke se på mobil, nettbrett, TV, spille playstation eller lese bøker. Ved manglende bedring eller økende symptomer vurderes det vanligvis å ta bilde av hodet, såkalt CT-scanning, for å utelukke brudd eller blødning i hodet.

Behandling

Etter en hjernerystelse kan barnet ha vondt i hodet eller være kvalm. Dette kan behandles med smerte‐ og/eller kvalmestillende medisiner.

Ved lett hjernerystelse kan barnet reise hjem etter cirka ett døgn. Ved kraftigere hjernerystelse kan det være nødvendig å bli på sykehuset i noen dager.

Oppfølging

De første dagene etter skaden, kan barnet ha hodepine, kvalme/oppkast, svimmelhet, nedsatt hukommelse og dårlig konsentrasjonsevne. Disse plagene forsvinner vanligvis av seg selv i løpet av 1 ukes tid. Hvis barnet ditt har hodepine, kan du bruke reseptfri smertestillende midler, for eksempel Paracetamol.

Vi anbefaler at aktiviteten begrenses de første dagene til barnet føler seg bra. For eksempel:

 • Mobilbruk, nettbrett, TV‐titting, videospill og lesing maksimum 1/2 time om gangen med et par timers pause i mellom.
 • Sportsaktiviteter som inneholder risiko for nye hodeskader (for eksempel fotball, hopping på trampoline og slalåm) bør unngås den første tiden etter skaden (2‐3 uker).

Det er normalt ingen oppfølgning fra sykehuset etter utskriving.

Vær oppmerksom

Akutte komplikasjoner forekommer sjelden når det ikke er funnet noe spesielt galt etter undersøkelsen på sykehuset.

Ta kontakt med den sengeposten dere var innlagt på, med én gang, dersom noen av de følgende symptomene likevel skulle dukke opp i de første dagene etter utskrivingen:

 • økende kraftig hodepine
 • hjentatte episoder med kvalme og brekninger
 • nedsatt bevissthet (vanskelig å vekke)
 • forvirring