logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Hodepine hos barn og tenåringer

Hodepine hos barn og tenåringer er ganske vanlig, men kan være svært smertefullt og hemmende. Som oftest er hodepinen ufarlig, og det påvises ingen underliggende sykdom.

Forskjellige typer hodepine

Hodepine hos barn og ungdom kan variere i årsak, intensitet og symptomer. Det er vanlig å dele hodepine inn i primære og sekundære typer. Ved de primære typene kan det ikke påvises noen underliggende tilstand, noe man kan ved sekundær hodepine. Spenningshodepine og migrene er eksempler på primære typer, og utgjør cirka 90 prosent av hodepinene hos barn og unge.

 

Dette er den vanligste typen hodepine hos både barn og voksne. Den oppleves som en trykkende eller stram følelse rundt hodet, vanligvis bilateralt (på begge sider av hodet). Smerten kan være mild til moderat og påvirker ikke daglige aktiviteter i stor grad. Typisk varighet fra minutter til dager.

Migrene kan også forekomme hos barn og ungdom. Den preges vanligvis av moderate til kraftige smerter på den ene siden av hodet, og beskrives ofte som pulserende. Migrene kan ledsages av kvalme, oppkast, lysskyhet (photophobia) og lydskyhet (phonophobia). Typisk varighet er fra 20 minutter til 72 timer, og blir ofte verre av fysisk aktivitet. Rundt 10 prosent opplever varselsymptomer like før et anfall. Dette kalles aura, og kan for eksempel være synsfeltutfall, ser blinkende lys, får øresus, føler seg nummen i kroppen eller har vansker for å snakke.

Dette er en sjelden type hodepine som kan påvirke eldre barn og ungdom. Smerten er vanligvis svært intens og konsentrert i ett øye eller den ene siden av hodet. Klyngehodepine kan komme i "klynger" i perioder på uker til måneder, og deretter forsvinne for en tid.

Dette refererer til hodepine som er en følge av en underliggende medisinsk tilstand, som for eksempel en infeksjon, feber, hodeskade, bihulebetennelse eller øyesykdom.

Hodepine som utvikles hvis man bruker medisin mot hodepine for ofte over tid. Det er definert som hodepine tilstede over 15 dager per måned i 3 måneder eller mer hos en pasient med en eksisterende hodepinelidelse. Pasienten må ta reseptfri smertestillende (paracetamol, ibuprofen) alene i minst 15 dager per måned, eller triptaner i 10 eller flere dager pr. måned, for at man skal mistenke MOH.

Hva kan vi gjøre selv

Hodepine er en vanlig plage som kan påvirke barn og ungdom av ulike årsaker. Som foreldre er det viktig å være oppmerksom på barnets symptomer og å kunne gi støtte og hjelp for å lindre ubehaget. Her er noen ting du kan vurdere:
Identifiser mønstre og triggere
Prøv å identifisere om det er visse mønstre eller triggere som kan utløse hodepinen hos barnet ditt. Dette kan inkludere ting som stress, søvnproblemer, kosthold, dehydrering eller hormonelle endringer.
Skriv en dagbok

Oppfordre barnet til å holde en enkel dagbok der de skriver ned når hodepinen oppstår, hvor smerten er lokalisert, hvor lenge den varer og eventuelle triggere som kan ha vært til stede. Det finnes flere apper til mobiltelefonen som kan brukes.

Søvnvaner
Sørg for at barnet ditt får tilstrekkelig med søvn hver natt. Dårlige søvnvaner kan bidra til hodepine. Opprett en fast sengetid og hjelp barnet med å unngå skjermtid rett før leggetid.
Kosthold og hydrering
Et balansert kosthold og tilstrekkelig hydrering kan ha en positiv innvirkning på hodepinen. Unngå matvarer som kan utløse hodepine, som for eksempel mat med mye sukker eller kunstige tilsetningsstoffer.
Regelmessig fysisk aktivitet
Oppmuntre til regelmessig fysisk aktivitet, da dette kan bidra til å redusere stress og fremme generell helse. Men unngå intens trening under hodepinetilfeller.
 
Hvis hodepinen er intens, hyppig eller begynner å påvirke barnets daglige aktiviteter, bør du oppsøke lege. En lege kan hjelpe med å identifisere årsakene til hodepinen og gi råd om behandlingsalternativer.
 
Alle barn skal gjennomføre en synstest. Barn under 5 – 6 års alder bør ses av øyelege, mens eldre barn kan gå til optiker.

 

Utredning

Fastlegen henviser deg til barnelege om spesialistvurdering anses som nødvendig. 

Når henvisningen er vurdert og du har fått rett til spesialistvurdering, vil du få innkalling til poliklinisk konsultasjon. Du må føre hodepinedagbok fram til konsultasjonen og svare på spørsmålene som ligger ved innkallingsbrevet. Spesielt er det viktig å ta med oversikt over legemidlene du bruker nå og legemidler du tidligere har brukt mot hodepine.

Brain Twin – Hodepinedagbok

Det viktigste i en nevrologisk utredning av hodepine er å gå nøye gjennom sykehistorien. I tillegg gjøres en klinisk nevrologisk undersøkelse og eventuelle tilleggsundersøkelser:

Behandling

Nye retningslinjer for behandling av primære hodepineformer anbefaler fokus på livsstilsintervensjon og atferdsfaktorer. Man går systematisk gjennom temaer som søvn, mat, drikke, fysisk aktivitet, skjermbruk, og psykososiale faktorer. I tillegg får man som regel anfallsmedikament ved migrene, og for øvrig veiledning av smertestillende medikamenter ved andre typer hodepine.

Ikke- medikamentell behandling kan også inkludere fysioterapi, kognitiv terapi og nevrostimulering.

Oppfølging

Pasienten følges som regel en periode på poliklinikken på sykehuset, før fastlegen overtar oppfølgingen.