logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Kneartrose

Artrose i kneet er en vanlig tilstand og forårsaker smerter og stivhet i kneet. Det finnes flere muligheter for behandling, både med og uten kirurgi.

Symptomer

Artrose er en sykdom som rammer leddbrusken i de store leddene i kroppen, blant annet knærne.

Kneleddet består av øverste delen av leggbenet, nederste delen av lårbenet og i tillegg kneskåla. I et friskt kne har leggbenet og lårbenet et dekke av frisk hel brusk, som gjør at leddet glir lett. Artrose gjør at brusken tynnes ut gradvis og til slutt kan man få ben-mot-ben, hvor brusken er slitt helt vekk.

Hvis du har smerter, stivhet, ustabilt kne eller funksjonstap som påvirker aktivitetsnivået og livskvaliteten din i alvorlig grad er det aktuelt med behandling. De fleste trenger ikke operasjon. Alle pasienter må prøve ikke-kirurgisk behandling før man vurderer operasjon. Dette består av informasjon, vektreduksjon (hvis nødvendig) og trening med vekt på økning av styrke, bevegelse og stabilitet i kneet. Smertestillende medisin, fysioterapi og hjelpemidler kan også være aktuelt. Dette skyldes ikke bare risiko for komplikasjoner etter kirurgi, men også grunnet forskning som viser at en andel av pasienter som opereres for tidlig med for lite artrose ikke blir fornøyde med operasjon.

Vi anbefaler at du også går inn på Samvalg - tjenester.helsenorge.no. Der kan du se videointervjuer av pasienter, fysioterapeut og ortoped som gir ytterligere informasjon og hjelper deg i samvalg angående behandlingen av ditt kne.

Henvisning og vurdering

Før henvisning må du ha gjennomgått en periode med ikke-kirurgisk behandling med informasjon, fysioterapi og trening, vektreduksjon om nødvendig og smertestillende medikamenter. Ved manglende effekt av disse tiltakene, kan fastlege bestille røntgenbilder og deretter henvise til ortopedisk avdeling for vurdering. Etter at henvisningen er mottatt vil du kalles inn til time i poliklinikken.

Smerteanamnese, grad og varighet. Funksjonsnivå. Hvilke konservative tiltak som er gjennomført og effekt av disse. Vanlig røntgen av begge knær stående. MR kan vurderes i enkelte tilfeller, men er ikke nødvendig som en første utredning av kneartrose.

Utredning

På den polikliniske timen vil en ortoped gjøre en vurdering av kneet ditt på bakgrunn av røntgenbilde, undersøkelse og samtale. Ut i fra resultatene på dette vil du få informasjon om de videre behandlingsmulighetene.

Generelt skal behandling uten kirurgi forsøkes før en vurderer kirurgisk behandling. Vi anbefaler AktivA eller fysioterapeuter med kunnskap om artrosebehandling. Vi anbefaler også at du studerer informasjonen på Helsenorge.no om kneartrose. Ofte vil man oppleve en variasjon i symptombildet, og ved bedring vil man ikke anbefale operasjon i første omgang.

Mer informasjon om AktivA: AktivA – Aktiv med Artrose

Behandling

Det finnes flere mulige behandlingsalternativer. I samråd med din behandlende lege kommer dere frem til hvilken behandling som passer best til deg.


Behandling med artroskopi (kikkhullsoperasjon)

Kikkhullsoperasjon ved artrose i knær har ikke vist seg å være bedre enn narreoperasjoner i studier. Derfor tilbyr vi ikke denne behandlingen ved artrose. Derfor anbefales ikke denne operasjonen på artroseknær. Har man imidlertid låsningsproblematikk eller mistanke om at menisken har vridd seg rundt (bøttehankruptur), kan det likevel være grunn for å gjøre en slik operasjon. Det er likevel ingen garanti for full lindring av alle plagene i kneet med et slikt inngrep.

Oppfølging

Det vil være forskjellig hvilken oppfølging du trenger avhengig av hvilken behandling som er aktuell for deg. Se under den enkelte behandlingen for mer informasjon.