logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Diagnose

Mastoiditt- betennelse i ørebensknuten

Betennelse i ørebensknuten kalles mastoiditt. Ørebeinsknuten er det benete framspringet rett bak øret. Akutt mastoiditt er en sjelden komplikasjon til ørebetennelse og kan gi øresmerter, feber, utstående øre, rødme i hud og øm kul bak øret.  Betennelsen sprer seg fra slimhinnen i mellomøret til ørebeinsknuten, og kan på sikt bryte ned benvevet dersom betennelsen ikke blir behandlet. I sjeldne tilfeller kan betennelsen også spre seg inn mot hjernehinner og hjerne (epiduralt) eller nedover på halsen.

Infeksjon i tinningbenet / ørebensknuten kalles mastoiditt. Ørebensknuten er det benete framspringet rett bak øret og en del av tinngingbenet. Mastoiditt er en sjelden komplikasjon til ørebetennelse og kan gi øresmerter, feber og en øm hevelse bak øret.

Les mer på helsenorge.no

Det er gjerne små barn som har hatt flere mellomørebetennelser som kan få betennelse i ørebeinsknuten.  På sikt kan betennelsen bryte ned beinvevet og tilstanden krever at barnet innlegges på sykehus for behandling.  


Betennelsen kan gi symptomer som feber, øresmerter, redusert helsetilstand, nedsatt hørsel, og tømming av pussliknende væske ut gjennom øregangen. Etter hvert betydelig ømhet over beinkulen bak øret, huden her blir rød og varm, og det kan utvikles synlig hevelse som gir et utstående øre.   

Det er viktig å komme i gang med behandling før det oppstår ytterligere komplikasjoner. Ubehandlet kan betennelsen spre seg til hjernehinnene eller blodet, og forårsake alvorlig og livstruende sykdom.  

Utredning

På sykehuset vil øre – nese – hals lege undersøke barnet. Det blir tatt blodprøver for vurdering alvorlighetsgraden av infeksjonen og dersom mulig ta en bakterieprøve fra sivning i øret. Barnet smertelindres i hovedsak med paracetamol og ibuprofen.  

Hvilken behandling barnet ditt får avhenger av alvorlighetsgrad. Vanligvis får barnet antibiotika intravenøst, det vil si rett i blodet gjennom en venekanyle barnet får i hånd, fot eller hodet.  
Ut fra barnets helsetilstand, klinikk og blodprøvesvar blir det daglig vurdert om barnet trenger ytterligere utredning med CT undersøkelse og om det er indikasjon for operasjon. 
 
Behandling

  1. Konservativ behandling (ikke operasjon). Antibiotika intravenøst, daglige blodprøver og vurdering av barnets helsetilstand. 
  2. Operasjon ved lettere grad av akutt mastoiditt  Øre-nese-hals lege lager et hull eller setter inn et dren (rør) i trommehinnen, slik at puss kan tømmes ut. 
  3. Operasjon ved moderat grad av akutt mastoiditt I tillegg til å lage et hull eller setter inn et dren (rør) i trommehinnen (paracsentese), slik at puss kan tømmes ut, borres ørebeinsknuten opp slik at puss også kan tømmes ut bak øret (mastoidektomi). Det vil i de fleste tilfeller bli lagt inn dren. 

En eventuell operasjonen blir utført i narkose. Barnet må da være fastende.  

Oppfølging

Utskrivelse fra sykehuset er aktuelt når helsetilstanden til barnet er god og infeksjonen er under kontroll og i bedring . 

Behandling

Behandling med antibiotika fortsetter i ytterligere 1-2 uker i form av mikstur eller tabletter.  

Hygiene 

Såret lukkes med absorberbar tråd, slik at det ikke er sting som trenger å fjernes. Drenet fjernes som regel etter 2-3 dager og deretter stripses såret.  Stingene vil falle ut av seg selv etter hvert. Følg anbefalingene om stell av operasjonssår hos barn og unge

Smertelindring 
Det forventes ikke behov for smertestillende etter hjemreise. Kan ved behov få paracetamol. 


Aktivitet 
Små barn regulerer sin egen aktivitet, de kan leke og bevege seg fritt etter operasjonen.  

Skolebarn og ungdom skal ikke drive fysisk aktivitet i 2-3 uker etter operasjonen. Dette gjelder gym, fysisk aktivitet utenom skoletiden, inkl. svømming. Dere får med bekreftelse til skolen om gymfritak.  

Kontroll 
Barn som er operert vil bli kalt inn til kontroll 1-2 uker etter operasjon.  
Alle barn uavhengig av type behandling får innkalling til etterkontroll etter 1 måned med høreprøve. Dette for å sjekke at det ikke har skjedd skade av hørsel og for å se at mellomøret er luftfylt.  

Vær oppmerksom

 Kontakt sykehuset dersom barnet får noen av disse symptomene:  

  • Feber 
  • Økende smerter  
  • Væsking fra øret 
  • Sykdomsfølelse