logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

CT av barn

CT er en røntgenundersøkelse der vi tar tverrsnittbilder av områder i kroppen ved hjelp av røntgenstråler.

CT brukes som tilleggsundersøkelse til vanlig røntgen og ultralydundersøkelser. CT-undersøkelser har ulike navn avhengig av hvilken del av kroppen som skal undersøkes.

Barn som skal ta CT må ligge helt stille under undersøkelsen, og kan eventuelt få beroligende medisin. I noen tilfeller kreves det narkose. Dette vurderer vi individuelt.

Før

CT-undersøkelse i narkose

Hvis barnet skal ha narkose må det faste (ikke spise, drikke, ta medisiner eller suge på pastiller). Hvor lenge på forhånd barnet må faste er avhengig av alder. 


Våken under CT-undersøkelsen

Det er viktig å forberede barnet på han/hun må ligge stille på en benk som beveger seg inn og ut av CT-trommelen. 

  • Barnet kan spise og drikke som vanlig før undersøkelsen.
  • Faste medisiner kan tas som vanlig.

CT med intravenøs kontrastvæske 

I noen tilfeller må vi sette kontrast i blodårene, men dette er avhengig av hva en skal se etter på bildene. 

Hvis undersøkelsen skal gjøres i mage/bekken- regionen får barnet evt saft eller flytende kontrast (stoff som synes på røntgenbildene). 

Hvis barnet skal ha kontrast i blodet, får hun/han et plastrør (kanyle) lagt inn i en blodåre. Dere vil på forhånd bli spurt om barnet har hatt reaksjoner på kontrastmiddel tidligere, og enkelte andre risikofaktorer. 

Under

Hvordan undersøkelsen blir utført vil variere ut fra hva som skal undersøkes.  

Som regel tar undersøkelsen 10 - 30 minutter. Selve bildetakningen tar bare noen få minutter.  

Under undersøkelsen ligger barnet på en motorisert benk, som forflytter seg gjennom den korte åpningen av CT-maskinen. Når bildene blir tatt, beveger benken på seg. Det er helt avgjørende for bildekvaliteten at barnet ligger stille under hele undersøkelsen. Ved noen undersøkelser blir barnet bedt om å holde pusten i noen sekunder mens bildene blir tatt. Dette for å unngå unødige bevegelser i lunge- og mageregionen. Undersøkelsen er smertefri. 

Personalet går ut av undersøkelsesrommet når bildene blir tatt. De kan se barnet gjennom et vindu, og hører det gjennom en mikrofon i maskinen. 

CT med intravenøs kontrastvæske 

Når kontrasten passerer gjennom organene i kroppen, blir det tatt bilder i serie av de ulike organene. Når kontrastvæsken gis, er det vanlig å få en varmefølelse i kroppen, men denne følelsen forsvinner etter kort tid. 


CT med narkose

Ved narkose varer undersøkelsen cirka 1 ½ time.

Etter

Hvis barnet er våkent under undersøkelsen er det ingen forholdsregler etterpå. 

Hvis barnet får narkose, må det overvåkes til det er våkent, får i seg drikke/mat og har tisset. Dere kan reise hjem samme dag. Noen kan bli kvalme etter narkosen. Dette går som regel fort over, og barnet kan få medisiner for dette.

Ved CT-undersøkelse der kontrast er gitt intravenøst, ber vi dere vente på avdelingen i 30 minutter etter at kontrasten ble sett inn. Vi tar ut venekanylen etter ventetiden.   
Resultat av undersøkelsen 
Bildene blir gransket av en røntgenlege (overlege) som lager en skriftlig rapport av hva bildene viser. Rapporten blir sendt legen som henviste barnet. Bildene og rapporten blir lagret i datasystemet vårt.  

Er barnet til undersøkelse uten innleggelse, får enten henvisende lege beskjed, eller dere får avtale om en ny time der resultatene gis. I noen tilfeller kan resultatet meddeles per telefon.

Vær oppmerksom

Vanligvis er det ingen risiko forbundet med denne undersøkelsen. CT-undersøkelsen er tilpasset slik at røntgenstråledosen er så lav som mulig. 

CT med kontrast 

I svært sjeldne tilfeller opplever pasienter å få kløende utslett på kroppen opptil en uke etter at å ha fått kontrast. Kjøp i så fall reseptfri allergimedisin, evt. kontakt fastlege. Røntgenkontrast gir svært sjelden alvorlige allergilignende reaksjoner.