logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Medikamentprovokasjon av barn og unge - hudtest

Dette er en test for å finne ut om barnet/ungdommen er allergisk mot et medikament.

Den andre måten å teste allergireaksjoner for medisiner gjennom munnen på, kan du lese om her:

Før

Du skal ikke bruke

  • allergimedisiner (antihistaminer) den siste uken før testen, 
  • kortison (prednisolon) 24 timer før testen,
  • fuktighets- eller kortisonkremer på armene undersøkelsesdagen.

Du må være frisk undersøkelsesdagen, og ikke ha forkjølelse, feber eller lignende. Testen utsettes hvis du er syk.

Du blir tatt imot av en sykepleier som forklarer deg hva som skal skje. Sykepleieren tar pulsen og måler blodtrykket ditt. Legen snakker med deg før testen starter.

Det blir også tatt en pusteprøve, kalt spirometri.

Under

  • Provokasjonen foregår under overvåking for raskt å kunne oppdage og behandle eventuelle reaksjoner (akuttberedskap).
  • Barnet/ungdommen får satt ulike mengder av medisinene i huden med en liten sprøyte. Det er vanlig at selve sprøytestikket gjør litt vondt eller svir litt.
  • Dosen medisiner økes flere ganger opp til en bestemt mengde. Testen kan ta flere timer.

Etter

Barnet/ungdommen må være på sykehuset i en halv time etter testen, noen ganger lenger ved behov.