logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Utredning av lungesykdommer

Utredning av lungesykdommer er aktuelt for pasienter som mistenker sykdom eller har en kjent diagnose. Utredningen er tilpasset pasienter med symptomer/sykdom i nedre luftveier (luftrøret, bronkier og lungene).

Når vi møter pasienter med mistanke om sykdom er målsettingen å utrede om det er grunnlag for diagnose, og eventuelt utarbeide en plan for videre behandling. 

For pasienter med en kjent diagnose er målsettingen med utredningen å finne beste behandlingsalternativ .

Før

Når du skal utredes for lungesykdommer må du ta med liste over dine faste medisiner. Avhengig av hvilke undersøkelser som skal gjøres, kan det kunne være aktuelt med forberedelser hjemme. Dette blir du informert om ved innkallingen til timen. 

Det kan være at du skal stoppe med allergitabletter eller astmamedisin. Dersom det ikke er gitt beskjed om annet, skal du ta dine medisiner som forskrevet.

Under

Utredningen er tverrfaglig. Det betyr at du møter flere yrkesgrupper i løpet av utredingen. Du kan for eksempel møte sykepleier, lege, ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. 

Hvordan vi setter sammen teamet og utredningen kommer an på informasjon om din sykdomshistorie (som vi får i henvising fra fastlegen din). 

Utredningen kan skje ved oppmøte en dag eller at du må være på sykehuset over flere dager. Det kommer frem fra din innkalling om du skal være hos oss en dag eller flere. 

Å stille en diagnose kan være utfordrende. Det kan være at du må gjennom flere ulike undersøkelser og tester.


Aktuelle undersøkelser/tester er:

Etter

Funnene i utredningen danner grunnlag for en plan for videre oppfølging av deg.