logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Spesialisterklæring

Ved spørsmål om erstatning etter ulykke/yrkesskade/yrkessykdom kan du bli henvist til undersøkelse hos spesialist. Spesialisterklæringen blir en del av grunnlaget for vurdering av årsakssammenheng og eventuell varig medisinsk invaliditet.

Spesialisten er uavhengig av oppdragsgiver og er, i denne sammenheng, ikke din behandler.

Erklæringen er en samlet vurdering av både helsemessige og funksjonsmessige konsekvenser av ulykke/yrkesskade/yrkessykdom basert på følgende opplysninger:

  • Samtale og undersøkelse av deg
  • Opplysninger fra andre behandlere som har undersøkt deg
  • Eventuell skademelding
  • Eventuell tilleggsinformasjon innhentet etter samtykke fra deg

Det skal fremgå av erklæringen hvilke opplysninger den bygger på.

Spesialisterklæringen skal utarbeides i samsvar med «Lov om helsepersonell m.v.» og «Etiske regler for leger».
Den skriftlige spesialisterklæringen blir sendt til oppdragsgiver, og du har rett til innsyn.

Dine forberedelser

Ha gjerne med deg skriftlige notater til undersøkelsen med opplysninger du mener er viktige for saken.

Henvisning fra NAV

Dersom du er henvist fra NAV skal du ikke betale egenandel for konsultasjonen.

Du må selv kontakte NAV for eventuell dekning av reiseutgifter.

Husk legitimasjon.

I følge Folketrygdloven skal det fremvises legitimasjon ved oppmøte i forbindelse med utarbeidelse av spesialisterklæring.

Sist oppdatert 09.05.2023