logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Febril nøytropeni

Feber som oppstår på grunn av at antallet hvite blodceller (nøytrofile granulocytter) er lavt, er en vanlig komplikasjon for kreftpasienter som har fått cellegiftbehandling. Dette kaller vi febril nøytropeni.

Antall hvite blodlegemer er lavest 8 – 14 dager etter du har fått cellegiftkur. Infeksjon i denne fasen kan utvikle seg raskt og bli svært alvorlig. Det er derfor viktig at du er oppmerksom i denne perioden. De fleste infeksjonene skyldes at dine egne bakterier som finnes i tarmen, luftveiene eller huden kommer over i blodet.

Før

De vanligste tegnene på infeksjon er feber og/eller frysninger. Selv relativt lave temperaturendringer skal du ta alvorlig. Dersom du fryser eller føler deg dårlig og lurer på om du har feber, skal du måle temperaturen.

Andre symptomer og tegn på infeksjon med eller uten feber kan være akutt lokal smerte (pusshuler), røde og varme hudområder, frostanfall eller uforklarlig slapphet.

Er temperaturen 38.0 eller mer, må du raskt ta kontakt med ditt nærmeste lokalsykehus, uansett tid på døgnet. Det er viktig å oppgi at du får cellegiftbehandling og når du fikk siste kur.


Under

På sykehuset blir du undersøkt av lege. Det blir tatt blodprøver og andre undersøkelser som vi anser som nødvendige. Lavt antall hvite blodlegemer og feber fører som regel til innleggelse og intravenøs antibiotikabehandling, og det er viktig at du kommer raskt i gang med behandling.
Etter

Vanligvis må du være innlagt på sykehuset 7 - 14 dager hvis du får febril nøytropeni. Etter endt antibiotikabehandling kan du reise hjem, og du fortsetter kreftbehandlingen som planlagt. Det er viktig at du fortsetter å være oppmerksom på om du får feber eller andre symptomer også etter at du er utskrevet, og at du tar kontakt med sykehuset hvis det skjer.


Febril nøytropeni - hjemmeoppfølging

Legen din har vurdert deg til å ha lav risiko for å utvikle et alvorlig forløp som følge av febril nøytropeni. Du har derfor blitt skrevet ut fra sykehuset, og de neste 10-14 dagene vil du bli fulgt opp av Kreftklinikken hjemme hos deg selv.