logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Hypofyseadenom

Et hypofyseadenom er en godartet svulst i hypofysen. Hypofysen er plassert under hjernen, bak øynene, og er forbundet med hjernen gjennom hypofysestilken. Hypofysen regulerer en rekke hormoner i kroppen. Vi skiller mellom hypofyseadenomer, som lager hormoner og de som er ikke-hormonproduserende. Antall nye tilfeller av hypofyseadenom er ca. 4 per 100 000 innbygger per år. Ikke-hormonproduserende hypofyseadenomer utgjør ca. 50 % av disse.

Et hypofyseadenom er en godartet svulst i hypofysen. Sykdomsbildet avhenger av om svulstene produserer hormoner eller ikke, og hvilket hormon de eventuelt lager.

Hypofysen er plassert under hjernen, bak øynene. Den er forbundet med hjernen gjennom hypofysestilken. Hypofysen regulerer en rekke hormoner i kroppen. Man skiller mellom hypofyseadenomer som lager hormoner og de som ikke gjør det.

Antall nye tilfeller av hypofyseadenom er cirka 4 per 100 000 innbygger årlig. Cirka halvparten av disse produserer ikke hormoner. Hypofysesvulster er godartede svulster som ikke sprer seg til andre organer.

Les mer på helsenorge.no

Utredning

Hypofyseadenomer påvises vanligvis ved MR undersøkelse, eventuelt også CT. Dersom adenomet ligger nær synsnervekrysningen, gjøres det undersøkelse av syn og synsfelt hos øyelege. Det blir tatt blodprøver om morgenen.

Behandling

Vi behandler vanligvis ikke mikroadenomer (under 10mm), men følger de opp med ny MR-undersøkelse etter 6 til 12 måneder.

De fleste hypofysemakroadenomer (over 10mm) krever heller ikke behandling.

Kirurgisk behandling skjer ved Rikshospitalet.

Vi behandler hypofysemakroadenomer som påvirker synet med operasjon. Det vanlige er å operere gjennom nesen (transsfenoidal kirurgi), men vi kan også operere gjennom hodet (kraniotomi). Enkelte svulster må vi behandle med strålebehandling fordi de ikke kan fjernes kirurgisk.

Vi behandler hypofyseadenomer som produserer prolaktinproduserende med medisiner. Medisinene kan normalisere prolaktinproduksjonen og skrumpe svulsten.

Hvis du har akromegali, vil vi ofte operere. Vanligvis vil vi forsøke å skrumpe svulsten med medisiner før operasjonen  

Hvis du har Cushings sykdom forsøker vi alltid å fjerne hypofyseadenomet kirurgisk.

 

Oppfølging

Alle pasienter med hypofyseadenom følges opp med tanke på hypofysefunksjon, og for å oppdage eventuell gjenvekst av svulsten. Det er vanlig med første kontroll hos endokrinolog ca. tre måneder etter kirurgi. Da vurderes hypofysefunksjonen og resultatet av operasjonen. Pasienter som utvikler hypofysesvikt får oppfølging for å sikre best mulig hormonell erstatningsbehandling.

De fleste lever godt med sykdommen. Har man utviklet hypofysesvikt, får man hjelp til å tilpasse hormonell erstatningsbehandlingen best mulig.