logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Diagnose

Medikamentallergi hos barn og unge

Medikamentallergi er allergiske reaksjoner på medikamenter. Ved medikamentallergi kan du blant annet få hudreaksjoner, astma, og hevelse i ansiktet eller svelget.

For å finne ut om barn og ungdom har medikamentallergi må vi gjøre en medikamentprovokasjon.

Før henvisning er det viktig å avklare med barnet/ungdommen og foreldrene om de ønsker utredning. Henvisningsbrevet bør også inneholde at familien bekrefter dette.  

Vi håper at dere kan hjelpe oss med dette ved å sikre at henvisningen inneholder følgende opplysninger:  

Siste eksponering  

 • Hvor lenge siden?
 • Behandlingsindikasjon?
 • Type medikament, dose, administrasjonsmåte
 • Hvor tidlig i behandlingssekvensen (dose/tablett nr.) og med hvilket tidsintervall etter siste dose utviklet pasienten symptomer?
 • Hvor raskt etter administrasjonen kom reaksjonen
 • Ved hudutslett: Var det tegn på kløe og/eller urtikaria eller "bare" utslett?
 • Andre symptomer på anafylaksi som pustebesvær, hevelse i ansiktet etc?
 • Symptomvarighet etter eksponering. For eksempel hvor lenge varte utslettet?
 • Behandling gitt ved reaksjon?
 • Tidligere eksponering: Har pasienten fått medikamentet tidligere. Samme reaksjon?

Pasienter med anamnese på straksallergi (< 1 time etter eksponering) bør utredes. 

Sensibiliseringstester av mistenkt medikament – tidligere tester og nye som er maksimalt 3 måneder gamle 

 • S-IgE
 • Prikktest – inkludert resultat av histamin kontroll

Spirometri med reversibilitetstest 

Andre atopiske sykdommer, eventuelt behandling av disse (eksem, astma) og bekreftelse på at disse er velkontrollert.  

Faste medisiner 

Andre sykdommer som kan gjøre gjennomføring av provokasjon utfordrende.  

Annen relevant informasjon  

Utredning

Utredningen gjøres på poliklinikken.

Vi tar først en prikktest på aktuelt medikament:


Blodprøver blir tatt hvis det er aktuelt:


Resultatene fra prikktesten og eventuelt blodprøver bestemmer om vi skal gå videre med medikament-provokasjoner.


Medikamentprovokasjoner

Medikamentprovokasjoner blir utført for å avklare om barnet eller ungdommen har allergi:

 

Behandling

Behandling av medikamentallergi er å unngå det medikamentet som barnet/ungdommen er allergisk eller overfølsomt mot.

Dere vil få grundig informasjon om hvilket eller hvilke medikamenter barnet/ungdommen skal unngå.

Oppfølging

Kontroller og nye provokasjoner blir avtalt for hvert enkelt barn/ungdom etter behov.