logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Neglelidelser

Neglene er en spesialisert del av huden og kan bli utsatt for flere av de samme sykdommene som huden ellers. Neglene rammes blant annet ofte av psoriasis og av soppinfeksjon. Føflekker og andre svulster kan iblant oppstå under en negl. Pasienter som får cellegiftbehandling opplever gjerne at neglene vokser ujevnt og får dype furer.

Utredning

Undersøkelsen kan foregå hos fastlege eller hos hudlege. Pasienten undersøkes med tanke på hudsykdom som kan forklare negleforandringene. Det blir ofte tatt avskrap fra neglen for undersøkelse med tanke på soppinfeksjon. Enkelte mangelsykdommer (f.eks. jernmangel) kan gi negleforandringer, og blodprøve kan være nødvendig. Ved mistanke om svulster i tilknytning til neglene må det noen ganger tas vevsprøve (biopsi).

Behandling

Behandlingen som gis avhenger av diagnosen. Best effekt av behandling ses ved soppinfeksjoner i neglene, der pasienten oftest får en tablettkur.

Oppfølging

Det er ikke rutinemessig oppfølgning av pasienter med neglelidelser. Eventuelle kontroller avhenger av diagnosen og av hvilken behandling som er gitt.