logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Kontrastundersøkelse

Angiografi av øyet

Undersøkelsen viser blodgjennomstrømmingen i blodårene i øyet. Det gjør det mulig å påvise skader, blokkeringer eller utposinger på blodårane i øyet.

Før

Det er ikke anbefalt at du kjører bil til denne undersøkelsen. Når du kommer, drypper vi begge øynene med dråper for å utvide pupillen. Slik får vi bedre innsyn i netthinnen. Det blir lagt inn et plastrør i en blodåre i hånda (venekanyle), slik at vi kan injisere kontrastmiddelet (fluorecin). Hele undersøkingelsen varer i ca 90 minutter.

Under

Det vil være to sykepleiere tilstede imens undersøkelsen pågår. Den ene tar bildene, og den andre tar hand om kontrasten som skal inn i venekanylen. Det er bare 4 ml kontrast som skal injiseres, og rett etter den er satt, starter en med å ta sammenhengende bilder i ca 1 minutt. Deretter blir det en liten pause, før vi fortsetter ned ett og ett bilde videre i seansen. Totalt tar dette ca 15 minuttet. Enkelte kan oppleve å bli akutt kvalm rett etter at kontrasten er satt. Det går som regel veldig fort over.

Etter

Etter undersøkelsen, samme dag, vurderer legen bildeserien som er tatt. Du vil få en samtale med legen der du får vite resultatet og planen videre for evt. behanding. Vi fjerner venekanylen ca 20 minutter etter selve undersøkelsen.

Vær oppmerksom

I svært sjeldne tilfelle kan du reagere med kløe og utslett på kroppen inntil en uke  etter å ha fått kontrastmiddel. Da kan du kontakte fastlegen, eller behandle det selv med et kløestillende middel. Enkelte kan oppleve at huden blir litt gul rett etter undersøkelsen. Urinen kan også få en svært skarp gul farge. Dette er ikke farlig.