logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Diureserenografi, voksen - nukleærmedisinsk undersøkelse av nyrene

Ved diureserenografi bruker vi et radioaktivt merket stoff som tas opp og skilles ut av nyrene. Etter at stoffet er sprøytet inn i blodet, tas det opp i og skilles ut igjen av nyrene. Vi kan følge denne prosessen ved hjelp av et gammakamera eller en SPECT/CT maskin. På denne måten kan vi se hvordan nyrene dine fungerer.

Før

Ta kontakt med oss dersom du er gravid, tror du kan være gravid, om du ammer eller nettopp har vært til urografi.

Det er svært viktig å lese innkallingsbrevet grundig, da det inneholder informasjon som er viktig for undersøkelsen. Om du ikke kan møte til timen, må du gi beskjed om dette så fort som mulig.

Viktige forberedelser

  • Det kan være ulike medisiner du må slutte med før undersøkelsen. Vennligst les innkallingsbrevet nøye
  • Ta med informasjon om din høyde og vekt
  • Om du bruker kateter for å tømme blæra, må du ta med deg nok utstyr til dette på undersøkelsesdagen
  • Du skal drikke rikelig med vann før du møter til undersøkelsen. Du vil også bli bedt om å drikke noe vann når du møter til undersøkelsen

Under

Du vil først få en kanyle i armen. Vi legger deg på undersøkelsesbenken og plasserer deg riktig i gammakameraet eller SPECT/CT maskinen. Du får sporstoffet satt i kanylen i armen når vi starter bildeopptaket.

Selve bildeopptaket tar omtrent 30 minutter, og det er viktig at du kan ligge stille denne tiden. Du vil få et vanndrivende stoff underveis i undersøkelsen. Når vi har fått de bildene vi trenger, sender vi deg på toalettet for å tisse/tømme blæra. Vi vil også ta et nytt bilde etter at du har tømt blæra. Dette siste bildet tar kun få minutter. 

Etter

Du kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin før vi sender svaret på undersøkelsen til legen som har henvist deg.