logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Epilepsi - Diagnoseavklaring ved mistanke om epilepsi hos barn og unge

Diagnoseavklaring er en utredning ved mistanke om epilepsi, ved en uklar anfallssituasjon eller en uavklart epilepsitype. Målet er å avklare om barnet/ungdommen har epilepsi og klassifisere anfallene for å kunne optimalisere behandling og oppfølging. Innleggelsen varer fra 3-7 dager.

Barnet/ungdommen, foreldrene eller andre pårørende deltar på gruppeundervisning om epilepsi og andre relevante temaer. Vi gir også tilbud om individuell veiledning ut i fra behov. Foreldre kan søke om opplæringspenger.

Før

Ca 2 uker før innleggelsen blir dere kontaktet av sykepleier per telefon for en kartleggingssamtale. Da får dere informasjon om plan for oppholdet og svar på eventuelle spørsmål. Vi spør dere om forventninger, anfallssuspekte episoder og behov for tilrettelegging under innleggelsen.
Hvis dere eller andre har film av anfallene på mobil, er det fint om dere tar dette med. Ta også med anfallsbeskrivelser og eventuelt anfallskalender.

Ved innleggelsen bør dere ha oversikt over:

 • utredning som er gjort lokalt (MR, EEG, annen utredning)
 • medisiner som brukes nå og som er prøvd ut tidligere
 • annen behandling som er forsøkt
 • blodprøvesvar dersom dette er tatt nylig

Under

 • Foreldre/foresatte/barnet/ungdommen har innkomstsamtale med lege og sykepleier
 • Vi vurderer mistanke om epilepsi og kartlegger anfallssuspekte episoder
 • Vi observasjoner anfallsuspekte episoder. På natt benytter vi ofte observasjonskamera
 • Alle tar EEG
 • Noen tar blodprøve
 • Foreldre/foresatte/barna/ungdommen får videre samtaler etter behov
 • Barnet/ungdommen får tilbud i observasjonsbarnehagen eller på skolen ved innleggelser lengre enn 3 dager
 • Vi gjør en vurdering av behovet for hjelpetiltak som for eksempel hjelpemidler for varsling av anfall og skadeforebyggende tiltak.

Etter

Før utskrivelse får dere en oppsummerende samtale med lege og sykepleier.Vi sender epikrisen fra legen til pasient eller foreldre/foresatte, henvisende lege og andre aktuelle instanser.

Barnet/ungdommen følges videre ved sin lokale barneavdeling. Legen vurderer behovet for videre kontroll på SSE ved utreise.