logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Indirekte kalorimetri

Et indirekte kalorimeter er en maskin som kan måle hvor mye energi du forbruker i hvile, og videre kan ditt daglige energiforbruk beregnes.

Måling av energiforbruk

Et kalorimeter er en maskin som måler hvor mye oksygen du forbruker, og hvor mye karbondioksid du produserer. Basert på disse to verdiene kan maskinen regne ut hvor mye energi du forbruker mens du gjennomfører undersøkelsen i hvile, og videre kan ditt daglige energiforbruk beregnes. Indirekte kalorimetri er ansett som gullstandard-metoden for å måle ditt energiforbruk og dermed kan videre ernæringsbehandling tilpasses deg best mulig.

Før

Vi ber om at du tar hensyn til følgende FØR måling for at testen skal bli best mulig:

  • 8 timer faste (ikke spise/drikke, unngå tyggis, pastiller o.l.). Små mengder vann er ok
  • Unngå røyk/snus 2 timer før test
  • Ta kun faste medikamenter
  • Unngå hard fysisk aktivitet 24 timer før undersøkelsen
  • Unngå større anstrengelser samme dag, velg transportmiddel med lavest mulig belastning (fysisk og psykisk stress kan påvirke undersøkelsen)
  • Du må føle deg frisk (ingen feber eller forkjølelse)

Under

Gjennomføring av indirekte kalorimetri er beregnet til å ta ca. 20-30 min. I tillegg er det satt av 10-15 min til informasjon og avslapping før undersøkelsen. Når du utfører målingen ligger du i en seng eller på en sykehusbenk med en glasskuppel over deg under kontinuerlig oppsyn av behandler. Det er viktig at du har det så bra som mulig, jo bedre du slapper av, jo bedre blir testen. Dersom du ønsker kan du høre på musikk/lydbok underveis dersom det hjelper deg å slappe av.

Etter

Etter målingen vil du bli kalt inn til samtale med din behandler/klinisk ernæringsfysiolog for videre oppfølging. Ingen bivirkninger er forventet etter undersøkelsen, følg allerede anbefalte råd fra lege og/eller klinisk ernæringsfysiolog.