logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Undersøkelse

Iohexol clearance - test av nyrefunksjon hos barn

Iohexol clearance test er en test hvor vi sjekker eksakt nyrefunksjon, nærmere bestemt hvor god nyrene er til å skille ut bestemte stoffer. Testen utføres hos sykepleier på poliklinikken, i samarbeid med laboratoriet.

Før

Du trenger ikke å faste før denne testen.

Du skal ikke ta andre kontrastundersøkelser de siste to døgnene før denne testen, da blir resultatene feil.

Foresatt bør ha med mobiltelefon eller armbåndsur med minuttviser, slik at vi kan sikre at blodprøver blir tatt til rett tid.

Under

Barnelege legger inn en veneflon (nål på hånden) som du skal få medikamentet gjennom.

Deretter tar sykepleier en blodprøve fra veneflonen.

Via veneflonen gir vi et kontraststoff (Iohexol), dette doseres etter barnets vekt.

Du må observeres en halv time etter injeksjonen, på grunn av allergiske reaksjoner som kan oppstå. Det er ekstremt sjelden med allergiske reaksjoner.

Veneflonen fjernes. 

Etter 2-5 timer skal du ta ny blodprøve på laboratoriets prøvetakingsenhet. Du vil få detaljert informasjon om dette fra sykepleier.

Etter

Når du er ferdig med prøvene kan du dra hjem.