logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Mannitol/Metakolin provokasjon

Metakolintest for barn og unge

Hensikten med undersøkelsen er å diagnostisere og kontrollere astma.

Før

Dersom du de siste 2 ukene har hatt, eller har en pågående luftveisinfeksjon med feber eller er tydelig forverret av din astma, vil det være aktuelt å utsette testen. Det samme dersom du nylig har hatt store allergiske plager. Det er for at resultatet av testen skal bli mest mulig riktig.

Ved denne testen må det være opphold av følgende medisiner før testen (dersom ikke annet er avtalt med lege på forhånd):

  • Montelukast / Singulair:  4 døgn
  • Anti-histaminer som cetirizin, Zyrtec, Aerius, Clarityn, Tavegyl, Polaramin m. flere: 72 timer
  • Oxis, Serevent, Seretid, Symbicort, Theo-Dur, Theovent: 24 timer
  • Airomir, Atrovent, Bricanyl, Buventol, Ventoline: 8 timer

Under

Mannitol eller metakolin er stoff som kan gi sammentrekning i bronkiene (som ved astmatisk besvær). Dette skjer lettere hos personer med astma. Testen avklarer grad av over-reaktivitet i luftveiene.

Testen starter med vanlig spirometri.

Deretter inhaleres Mannitol (pulver) eller metakolin (damp) i økende doser med ny spirometri mellom hver dose. Testen blir avbrutt når det det blir klart fall i lungefunksjon, ved symptomer eller dersom det ikke blir vist noen endring på høy dose (negativ test).

Ved fallende lungefunksjon blir det vanligvis gitt astmamedisin etterpå (for eksempel Ventoline) og vi kontrollerer at lungefunksjonen blir normalisert.

Etter

Formålet med testen er å måle hvor mye/lite som skal til for å få en astmatisk reaksjon i bronkiene. Noen vil få symptomer på dette, andre kjenner ingenting. Etter å ha fått vanlig astmamedisin skal lungefunksjonen være normalisert og det er ikke vanlig med plager etter at testen er fullført. Noen få vil i etterkant av testen ha behov for mer medisin enn vanlig på grunn av symptomer.

Resultatet av undersøkelsen vil som regel bli gitt i sammenheng med legekonsultasjonen i etterkant.