logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Sensibilitetstest - test av vibrasjonssans (vibrametri)

Vibrametri er en målemetode for måling av vibrasjonssans.

Undersøkelsen utføres for eksempel ved mistanke om hånd-arm-vibrasjonssyndrom (hvite fingre og/ eller nerveskade i hender på grunn av vibrasjonseksponering), av og til også hos pasienter med nerveskade i hender av andre årsaker. Undersøkelsen medfører ingen smerter.

Før

De siste tre timene før undersøkelsen bør du ikke ha arbeidet med vibrerende verktøy som drill, vinkelsliper og lignende, eller ha utført annet arbeid som belaster hendene. Den siste timen før undersøkelsen skal du heller ikke drikke kaffe eller annen drikk som inneholder koffein. Du skal heller ikke bruke snus og tobakk.

Før undersøkelsen er det viktig at du har fått tid til å varme opp hendene.

Under

Vibrasjonssansen måles vanligvis på andre og femte finger på begge hender, og en finger undersøkes av gangen.

Du skal sitte komfortabelt i stolen med fingertuppen lett hvilende på en føler (vibrator) som ved undersøkelsen vibrerer med ulike frekvenser og intensitet.
I hånden som ikke undersøkes holder du en knapp. Denne holdes inne så lenge du kjenner vibrasjon i fingeren som undersøkes, og slippes når du ikke kjenner vibrasjon.

Undersøkelsen tar cirka 20 minutter.

Undersøkelsen gjennomføres med hørselvern for å unngå forstyrrelser. Personellet som gjennomfører undersøkelsen vil følge med på en PC som registrerer et såkalt "vibrogram". Der blir dine resultater automatisk sammenliknet med det som er normalt i forhold til alderen din.

Etter

Etter undersøkelsen vil legen tolke vibrogrammet og vurdere om det er normalt eller om vibrasjonssansen er nedsatt.

Å kjenne igjen

Disse filmene viser på en enkel måte hvordan du kan trene opp sensibilitet rett etter nerveskade.
Se alle filmene (helse-stavanger.no)
To hender som kjenner på et tre. Bilde.