logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
 • Pasientinformasjon i fellesinnhold
  Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse, Transkutan registrering og polygrafi

Søvnregistrering av barn som ligger på sykehus

Transkutan registrering og polygrafi er to metoder vi bruker for å sjekke hvordan barnet eller ungdommen puster om natten.

Transkutan registrering betyr at vi undersøker hvordan barnet puster under søvn, ved å måle gasser i blodet gjennom en sensor på huden. (Trans = gjennom og kutan = hud)

Polygrafi (søvnregistrering) betyr at vi måler pustemønsteret mens barnet eller ungdommen sover. Denne undersøkelsen registrerer noen flere faktorer enn en transkutan registrering, og barnet må ha på litt mer utstyr.

Legen bestemmer hvilke(n) måling(er) barnet/ungdommen skal ha. Undersøkelsene gjør ikke vondt.

Før

Innleggelsesdagen

Dere kommer til avdelingen til avtalt tid, og blir tatt imot av lege og sykepleier. Vi måler vekt og høyde, og så spør vi litt om hvordan barnet/ungdommen har det.

Hvis dere bor i nærheten kan dere dra hjem etter at vi har gjort nødvendige undersøkelser og prøver, og komme tilbake senest ved sengetid.

Utstyr, mat og medisiner

Hvis barnet/ungdommen bruker pusteutstyr ber vi om at dere tar med alt utstyr barnet/ungdommen bruker til vanlig. Dette kan for eksempel være:

 • CPAP
 • BiPAP
 • hjemmerespirator
 • hostemaskin
 • inhalasjonsutstyr

Det samme gjelder hvis barnet får spesielle medisiner eller mat.

Hvis barnet trenger annet spesielt utstyr som for eksempel sengeheis, spesialseng eller andre ting er det fint om vi får beskjed på forhånd. På sykehuset får vi tak i det aller meste, må planlegges før innleggelsen.

Fast nattevakt

Hvis barnet har egen nattevakt hjemme eller i bolig er det ønskelig at nattevakten følger med også på sykehuset. Hvis dette ikke er mulig må vi ha beskjed i god tid slik at vi kan dekke dette behovet. Dere må avtale med eventuelle assistenter/hjelpepersonell om hvem som skal følge barnet gjennom innleggelsen.

Rom

Dere får enerom den natten registreringen pågår. Hvis foreldrene har behov for eget rom, må mulighet for dette avklares med avdelingen.

Under

Transkutan registrering

En liten sensor blir festet på huden når barnet skal sove, for eksempel på panne, øreflipp eller brystkasse. Sensoren måler oksygen og karbondioksid i blodet, og målingen viser hvor godt barnet puster når han eller hun sover. Sensoren skal sitte på gjennom hele natten og en fagperson kommer inn og sjekker at den sitter på plass.

Foto av maskin som brukes ved transkutan registrering
Foto som viser hvordan transkutan sensor festes i pannen
 
FOto som viser hvordan transkutan sensor festes i øreflippenTranskutan registrering øreflipp.jpg
       Apparatet og sensoren som festes i øreflippen eller pannen ved transkutan registrering kan for eksempel se slik ut.

Polygrafi (søvnregistrering)

Utstyret barnet skal ha på seg, består av:

 1. Et slags plastrør, som vi kaller nesegrime, som barnet skal ha ytterst i neseborene for å måle luften ut og inn av nesen. Hvis barnet har maske, fester vi nesegrimen i den.
 2. To strikkbelter som vi fester på overkroppen. Ett rundt brystkassen og ett rundt magen. De måler pustebevegelsene.
 3. En liten maskin som festes på beltet. Denne måler hvordan barnet ligger og beveger seg.
 4. En måler festet på fingeren og en slags klokke rundt armen (ev. liggende i sengen). Denne måler hvor fort hjertet slår og hvor mye oksygen det er i blodet. Til sammen kan alt dette gi legen mye informasjon om hvordan barnet har det når han eller hun sover.

NB!

Vær oppmerksom på at ved polygrafi gjør vi også lydopptak. Dette gjør vi blant annet for å registrere snorkelyder og pustelyder, men annen lyd som prat, blir også tatt opp.Transkutan registrering sovende.jpg

Slik kan det se ut når et barn gjennomgår polygrafi.Etter

Hvis legen er fornøyd med målingen og resultatet er bra, kan dere reise hjem på formiddagen. 

Noen ganger er ikke legen helt fornøyd med målingen og da kan det hende dere må bli litt lenger:

 1. Selve målingen kan en sjelden gang bli mislykket, for eksempel hvis sensoren har falt av. Da hender det at vi må gjøre en ny måling natten etter.
 2. Målingen kan vise at barnet kanskje trenger litt hjelp med pusten. Da kan det hende dere må bli en dag ekstra for at vi skal finne noe som kan hjelpe barnet med pusten, eller ta en ny måling natten etter.
 3. Hvis barnet allerede har pustehjelp, og vi ser at barnet fortsatt ikke puster så godt som vi ønsker, kan det hende vi må justere litt på pustemaskinen og gjøre en ny måling før dere drar.