logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Undersøkelse

Ultralyd rutineundersøkelse for gravide

Rutine ultralyd er en undersøkelse som tilbys alle gravide rundt uke 18 i svangerskapet.

Før

Vi anbefaler at du tømmer blæren før du går inn til undersøkelsen.

 

Under

Formålet med undersøkelsen er å fastsette nøyaktig termin og vurdere morkakens plassering.

Vi undersøker også fosterets anatomi og utvikling. Om jordmor finner noe som kan tyde på at fosteret vil trenge ekstra oppfølging, settes du opp til ny kontroll, eller henvises til fostermedisinsk avdeling.

Både fosterets stilling under undersøkelsen og høy BMI kan gjøre undersøkelsen vanskelig, og du kan derfor bli satt opp til ny kontroll.Etter

Du kan forlate avdelingen straks etter undersøkelsen.