logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Pasientinformasjon i fellesinnhold
    Denne informasjonen er generell og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell. For informasjon om behandling på ditt sykehus, må du oppsøke sykehusets nettsider.

Diagnose

Benlengdeforskjell og aksefeil hos barn og voksne

Det finnes ulike behandlinger for benlengdeforskjell og aksefeil hos barn og voksne.

Innledning

Mange barn og voksne har ulik lengde på bena. Små benlengdeforskjeller har som regel ukjent årsak. Moderate og store benlengdeforskjeller kan skyldes medfødt diagnose, skade, infeksjon eller andre tilstander som for eksempel etter hoftesykdom hos barn.

Aksefeil vil si at aksen gjennom hofte, lår, kne, legg og fot ikke er rett. Barnet kan være hjulbeint, kalvbeint, gå med inntåing eller uttåing. Barn i vekst har en naturlig utvikling av denne aksen og det er sjelden behov for behandling. Både barn og voksne må ha henvisning fra legen sin for å få en undersøkelse av benlengdeforskjell eller aksefeil. Voksne undersøkes av ortoped ved sitt sykehus.

Alle barn og unge som henvises kommer til poliklinisk vurdering hos en barneortoped. Barneortopeden vil snakke med deg og dine foresatte, se på eventuelt røntgenbilder hvis du har tatt det, og gjennomføre en undersøkelse. Ortopeden vil gi deg relevant informasjon. Sammen med deg og dine foresatte vil vi legge en plan for videre oppfølging, dersom det er behov for det.

I praksis vil vi sjelden korrigere benlengdeforskjell på under en cm, med mindre du har ryggplager uten annen årsak. Større benlengdeforskjeller over to cm hos voksne med plager, og benlengdeforskjeller over en cm som øker hos et barn i vekst bør henvises av fastlege til ortopedisk vurdering.

Henvisning og vurdering

Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning. Vi gjør en utredning for å finne ut om du trenger behandling og eventuelt hvilken behandling som kan være den riktige for deg.

Målet med behandlingen er at bena dine skal være rette og like lange når du er ferdig utvokst (gjelder barn), eller ferdig behandlet. Det endelige målet er at du opprettholder eller får den fysiske funksjonen du skal ha. Det vanligste er at fastlegen henviser til det nærmeste sykehuset som har en seksjon for barneortopedi og/eller rekonstruktiv kirurgi.

For en liten gruppe pasienter som har medfødte deformiteter i bena er det aktuelt å henvise til Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte deformiteter i underekstremitetene hos barn. Den nasjonale behandlingstjenesten er på Oslo universitetssykehus og håndterer henvisninger og forespørsler om behandling fra hele landet.

Utredning

Hvis du i forkant av undersøkelsen eller behandlingen må forberede deg, vil informasjon om dette være vedlagt i innkallingsbrevet du får fra sykehuset. CT og MR av skjelettet tas kun i veldig sjeldne tilfeller som del av utredningen.

Behandling

Det finnes flere mulige behandlinger, avhengig av situasjonen din, tilstanden din og alderen din. Alle typer behandlinger som regnes opp her, er ikke mulig for alle. Det er i utrednings-fasen det legges en plan for å finne ut hva som er aktuelt for deg.

Sykehuset har mer informasjon om de tilgjengelige behandlingsformene.

Oppfølging

Omfang av oppfølging i etterkant av en behandling varierer, og er beskrevet mer detaljert under hver behandling. Hvor ofte du skal komme på kontroller i etterkant og hvor lenge du skal følges opp, avgjøres av lege på sykehuset. I mange tilfeller vil et barn følges opp til hen er ferdig utvokst.

Når det gjelder lokal oppfølging i kommunen der du bor, vil dette avhenge fra pasient til pasient, og hvilken behandling du får. Du vil få oppfølging av fastlege og lokal fysioterapeut i de tilfellene hvor det er behov for det.

Vær oppmerksom

Se under den enkelte behandlingen.